Ana Sayfa > Bilişim Tek. ve Yz. > Konu Anlatımları > 6. Sınıf Konuları

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ - DERS PROGRAMI

1. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

6.1.1. Bilişim Teknolojilerinin Günlük Yaşamdaki Önemi

6.1.2. Bilgisayar Sistemleri

6.1.3. Dosya Yönetimi

 

2. ETİK VE GÜVENLİK

6.2.1. Etik Değerler

6.2.2. Dijital Vatandaşlık

6.2.3. Gizlilik ve Güvenlik

 

3. İLETİŞİM, ARAŞTIRMA VE İŞBİRLİĞİ

6.3.1. Bilgisayar Ağları

6.3.2. Araştırma

6.3.3. İletişim Teknolojileri ve İşbirliği

 

4. ÜRÜN OLUŞTURMA

6.4.1. Tablolama Programları

6.4.2. Ses ve Video İşleme Programları

 

5. PROBLEM ÇÖZME VE PROGRAMLAMA

6.5.1. Problem Çözme Kavramları ve Yaklaşımları

6.5.2. Programlama

 

 

 

KAZANIM LİSTESİ

6.1. ÜNİTE : BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

6.1.1. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN GÜNLÜK YAŞAMDAKİ ÖNEMİ

6.1.1.1.    Bilişim teknolojilerinin günlük yaşamdaki önemini değerlendirir.
6.1.1.2.    Bilgisayarların akıllı davranış modellerini kullanma biçimlerini açıklar.
6.1.1.3.    Bilişim teknolojilerinin beden ve ruh sağlığına etkilerini yorumlar.
6.1.1.4.    Bilişim teknolojilerinin sosyal ve kültürel hayata katkılarını ve risklerini örnekler üzerinden tartışır.

 

6.1.2. BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ

6.1.2.1.    İşletim sistemi kavramını açıklar.
6.1.2.2.    İşletim sistemlerinin bileşenlerinin görevlerini kavrar.
6.1.2.3.    Farklı işletim sistemlerini karşılaştırır.

 

6.1.3. DOSYA YÖNETİMİ

6.1.3.1.    Dosya uzantılarına göre dosyaların temel özelliklerini tanımlar.
6.1.3.2.    Basılı ortamdaki verileri elektronik ortama aktarır.
6.1.3.3.    Elektronik ortamdaki verilerin sınıflanması ve saklanması için doğru yaklaşımları uygular.
6.1.3.4.    Dosya ve klasör sıkıştırma işlemlerini yapar.
6.1.3.5.    Dosyaların saklanması ve dosyalara erişilmesi konusunda strateji geliştirir.

 

6.2. ÜNİTE : ETİK VE GÜVENLİK

6.2.1. ETİK DEĞERLER

6.2.1.1.    İnternet etiğinin önemini ifade eder.
6.2.1.2.     Etik ilkelerin ihlali sonucunda karşılaşılabilecek durumlara örnekler verir.
6.2.1.3.    Siber zorbalık kavramını açıklayarak korunma amacıyla alınabilecek önlemleri tartışır.
6.2.1.4.    Telif hakkı kavramını ve önemini araştırır.
6.2.1.5.    Kullanım haklarını düzenleyen lisans türlerini açıklar.
6.2.1.6.    Bilişim suçlarının neler olduğunu tanımlayarak ilgili kanunları özetler.
6.2.1.7.    Bilişim suçlarına karşı alınabilecek önlemler ve stratejiler geliştirir.

 

6.2.2. DİJİTAL VATANDAŞLIK

6.2.2.1.    Dijital paylaşımların kendisi ve başkaları üzerindeki etkilerini fark eder.
6.2.2.2.    Bilişsel ve ahlaki gelişimine uygun olan dijital oyun ve içerikleri ayırt eder.

 

6.2.3. GİZLİLİK VE GÜVENLİK

6.2.3.1.    Bilişim teknolojilerinin kullanımında gizlilik ve güvenlik boyutlarının önemini tartışır.
6.2.3.2.    Güvenlik açıklarının oluşumu konusunda yorum yapar.
6.2.3.3.    Bilgi koruma yöntemlerini ifade eder.
6.2.3.4.    Bilgi paylaşımı sürecinde olası riskleri değerlendirerek alınabilecek önlemleri tartışır.
6.2.3.5.    Zararlı yazılımları kavrar.
6.2.3.6.    Güvenlik yazılımlarının kullanım amaçlarını açıklar.

 

6.3. ÜNİTE : İLETİŞİM, ARAŞTIRMA VE İŞBİRLİĞİ

6.3.1. BİLGİSAYAR AĞLARI

6.3.1.1.    Ağ kurmak için gerekli bileşenleri ve bileşenlerin özelliklerini açıklar.
6.3.1.2.    Bir ağdan dosya ve yazıcı paylaşımı yapar.
6.3.1.3.    Bilgisayar ağlarının boyutlarına ve bileşenlerine ilişkin farklılıkların nedenlerini tartışır.

 

6.3.2. ARAŞTIRMA

6.3.2.1.    Arama motorlarını kullanarak ileri düzeyde araştırma yapar.
6.3.2.2.    Bilgiye ulaşırken zararlı ve gereksiz içerikleri ayırt eder.
6.3.2.3.    Bilgi yönetimi kavramını ve önemini ifade eder.
6.3.2.4.    EBA kullanılarak farklı içeriklere erişim sağlar.

 

6.3.3. İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE İŞ BİRLİĞİ

6.3.3.1.    Farklı ve eş zamanlı iletişim sürecini kavrar.
6.3.3.2.    Farklı ve eş zamanlı olarak kullanılan iletişim teknolojilerini sınıflandırır.
6.3.3.3.    Forum ve sohbet araçlarını listeler.
6.3.3.4.    Sesli ve görüntülü iletişim araçlarını listeler.
6.3.3.5.     İletişim süreci açısından araçlar arasındaki farklılıkları tartışır.
6.3.3.6.    İhtiyaca göre doğru iletişim aracını seçerek etkili biçimde kullanır.

 

6.4. ÜNİTE : ÜRÜN OLUŞTURMA

6.4.1. TABLOLAMA PROGRAMLARI

6.4.1.1.    Tablolama programının arayüzünü ve özelliklerini tanıyarak amaca uygun bir tablo oluşturur.
6.4.1.2.    Belirli bir amaç için oluşturduğu tabloyu biçimlendirir.
6.4.1.3.    Oluşturduğu tablo üzerinde hesaplama işlemleri yapar.
6.4.1.4.    Tablodaki verilere filtre uygular.
6.4.1.5.    Amaca uygun grafik türlerini kullanarak veriyi görselleştirir.
6.4.1.6.    Farklı tablolama programlarını keşfeder.
6.4.1.7.     İş birliğine dayalı olarak oluşturduğu belgeyi paylaşır.

 

6.4.2. SES VE VİDEO İŞLEME PROGRAMLARI

6.4.2.1.    Ses ve video dosya biçimlerini bilir.
6.4.2.2.    Ses ve video dosyalarını düzenleyebileceği yazılımları kullanır.
6.4.2.3.    Ses dosyaları ile ilgili düzenleme işlemlerini yürütür.
6.4.2.4.    Video dosyaları ile ilgili düzenleme işlemlerini yürütür.
6.4.2.5.    İş birliğine dayalı olarak oluşturduğu video dosyasını çevrimiçi ortamda paylaşır.

 

6.5. ÜNİTE : PROBLEM ÇÖZME VE PROGRAMLAMA

6.5.1. PROBLEM ÇÖZME KAVRAMLARI VE YAKLAŞIMLARI

6.5.1.1.    Verileri toplayarak türlerine göre sınıflandırır.
6.5.1.2.    Sabitleri ve değişkenleri problem çözümünde kullanır.
6.5.1.3.    Bir problemi alt problemlere böler.
6.5.1.4.    Temel fonksiyonları problem çözme sürecinde kullanır.
6.5.1.5.     Problemin çözümü için bir algoritma geliştirir.
6.5.1.6.    Bir algoritmanın çözümünü test eder.
6.5.1.7.    Farklı algoritmaları inceleyerek en hızlı ve doğru çözümü seçer.
6.5.1.8.    Hatalı bir algoritmayı doğru çalışacak biçimde düzenler.
6.5.1.9.    Problemin çözümünü benzer problemler için geneller.
6.5.1.10.    Matematik ve bilgisayar bilimi arasındaki ilişkiyi tartışır.

 

6.5.2. PROGRAMLAMA

6.5.2.1.    Blok tabanlı programlama aracının arayüzünü ve özelliklerini tanır.
6.5.2.2.    Blok tabanlı programlama aracında sunulan bir programın işlevlerini açıklar.
6.5.2.3.    Blok tabanlı programlama aracında sunulan bir programın hatalarını ayıklar.
6.5.2.4.    Blok tabanlı programlama aracında sunulan bir programı verilen ölçütlere göre geliştirerek düzenler.
6.5.2.5.    Doğrusal mantık yapısını içeren programlar oluşturur.
6.5.2.6.    Doğrusal mantık yapısını içeren programları test ederek hatalarını ayıklar.
6.5.2.7.    Karar yapısını içeren programlar oluşturur.
6.5.2.8.    Karar yapısını içeren programları test ederek hatalarını ayıklar.
6.5.2.9.    Çoklu karar yapıları içeren programlar oluşturur.
6.5.2.10.    Çoklu karar yapısını içeren programları test ederek hatalarını ayıklar.
6.5.2.11.    Döngü yapısını içeren programlar oluşturur.
6.5.2.12.    Döngü yapısını içeren programları test ederek hatalarını ayıklar.
6.5.2.13.    Bir algoritmayı uyarlamak için en uygun karar yapılarını seçer.
6.5.2.14.     Farklı programlama yapılarını kullanarak karmaşık problemlere çözüm üretir.
6.5.2.15.    Tüm programlama yapılarını içeren özgün bir proje oluşturur.