Ana Sayfa > Bilişim Tek. ve Yz. > 5. Sınıf Konuları

5. SINIF KONULARI

 

 

KAZANIM LİSTESİ

5.1. ÜNİTE : BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

5.1.1. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN GÜNLÜK YAŞAMDAKİ ÖNEMİ

5.1.1.1.Bilişim teknolojilerine ilişkin temel kavramları tanımlar.
5.1.1.2.Geçmişten günümüze bilgi ve iletişim teknolojilerindeki değişimi fark eder.
5.1.1.3.Bilişim teknolojilerini günlük yaşamdaki kullanım amaçlarına göre sınıflandırır.
5.1.1.4.Bilişim teknolojilerinin günlük yaşamdaki önemini tartışır.
5.1.1.5.Farklı bilişim teknolojilerinin olumlu ve olumsuz yönlerini tartışır.
5.1.1.6.Bilişim teknolojilerini kullanmanın beden ve ruh sağlığı üzerindeki etkilerini ve olası belirtilerini açıklar.

 

5.1.2. BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ

5.1.2.1.Bilgisayar sisteminin temel kavramlarını ve işlevlerini açıklar.
5.1.2.2.Giriş ve çıkış birimlerine örnek verir.
5.1.2.3.Fare ve klavyeyi doğru bir şekilde kullanır.
5.1.2.4.Bilgisayarda veri saklama yöntemlerini ve depolama birimlerini açıklar.
5.1.2.5.Donanım ve yazılım konusunda karşılaştığı teknik sorunlara çözüm üretir.
5.1.2.6.Aynı türde farklı marka, model ve teknolojilerin bileşenlerini karşılaştırarak sunar.

 

5.1.3. DOSYA YÖNETİMİ

5.1.3.1.Elektronik ortamda veri yönetiminin önemini fark eder.
5.1.3.2.Temel dosya ve klasör yönetim işlemlerini yapar.

 

5.2. ÜNİTE : ETİK VE GÜVENLİK

5.2.1. ETİK DEĞERLER

5.2.1.1.Etik ve bilişim etiği ile ilgili temel kavramları açıklar.
5.2.1.2.Bilişim teknolojileri ile İnterneti kullanma ve yönetme sürecinde etik ilkelere uymanın önemini açıklar.
5.2.1.3.Çevrimiçi ortamda başkalarının haklarına saygı duymayı bilir.
5.2.1.4.Etik ilkelerin ihlali sonucunda karşılaşılacak durumları fark eder.

 

5.2.2. DİJİTAL VATANDAŞLIK

5.2.2.1.Dijital vatandaşlık uygulamalarının kullanım amaçlarını ve önemini kavrar
5.2.2.2.Dijital kimliklerin gerçeği yansıtmayabileceğini fark eder.
5.2.2.3.Dijital paylaşımların kalıcı olduğunu ve kendisinden geride izler bıraktığını fark eder.

 

5.2.3. GİZLİLİK VE GÜVENLİK

5.2.3.1.Gizlilik açısından önemli olan bileşenleri belirler.
5.2.3.2.Gizli kalması gereken bilgi ile paylaşılabilecek bilgiyi ayırt eder.

 

5.3. İLETİŞİM, ARAŞTIRMA VE İŞBİRLİĞİ

5.3.1. BİLGİSAYAR AĞLARI

5.3.1.1.Bilginin ağlar arasındaki yolculuğunu keşfeder.
5.3.1.2.Bilgisayar ağlarına ilişkin temel kavramları ve bilgisayar ağ türlerini açıklar.
5.3.1.3.Bilgisayar ağlarında kullanılan bağlanma teknolojilerini listeler.

 

5.3.2. ARAŞTIRMA

5.3.2.1.İnternet adreslerinin oluşumunu ve yapısını anlar.
5.3.2.2.Web tarayıcısı kavramını açıklar ve tarayıcıyı kullanır.
5.3.2.3.Arama motorlarını kullanarak basit düzeyde araştırma yapar.
5.3.2.4.Ulaştığı bilginin doğruluğunu farklı kaynaklardan sorgular.
5.3.2.5.Ulaştığı bilgiyi kaynak göstererek düzenler.
5.3.2.6.EBA kullanılarak yapılabilecekleri açıklar.

 

5.3.3. İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE İŞBİRİLİĞİ

5.3.3.1.İletişim teknolojilerini tanımlayarak türlerini listeler.
5.3.3.2.Sanal ortamda iletişim kurmanın olumlu ve olumsuz yanlarını tartışır.
5.3.3.3.E-posta hesabı oluşturur ve iletişim kurmada kullanır.

 

5.4. ÜRÜN OLUŞTURMA

5.4.1. GÖRSEL İŞLEME PROGRAMLARI

5.4.1.1.Görüntü dosyası biçimlerini bilir.
5.4.1.2.Görsellerle ilgili düzenleme işlemlerini yürütür.

 

5.4.2. KELİME İŞLEMCİPROGRAMLARI

5.4.2.1.Kelime işlemci programının arayüzünü ve özelliklerini tanır.
5.4.2.2.Belirli bir amaç için oluşturduğu belgedeki metni biçimlendirir.
5.4.2.3.Kelime işlemci programı ile oluşturduğu belgeyi düzenler.
5.4.2.4.Metin içinde arama ve değiştirme işlemlerini yapar.
5.4.2.5.Kelime işlemci programı ile oluşturduğu belgenin çıktısını alır.
5.4.2.6.Farklı kelime işlemci programlarını keşfeder.
5.4.2.7.İş birliğine dayalı olarak oluşturduğu belgeyi paylaşır.

 

5.4.3. SUNU PROGRAMLARI

5.4.3.1.Sunu hazırlama programının arayüzünü ve özelliklerini tanır.
5.4.3.2.Belirli bir amaç için oluşturduğu sununun tasarımını ve bileşenlerini biçimlendirir.
5.4.3.3.Sunu hazırlama programı ile oluşturduğu sunuyu düzenler.
5.4.3.4.Sunu hazırlama programı ile oluşturduğu sunuyu sunar.
5.4.3.5.Farklı sunu hazırlama programlarını keşfeder.
5.4.3.6.İş birliğine dayalı olarak oluşturduğu sunuyu paylaşır.

 

5.5. PROBLEM ÇÖZME VE PROGRAMLAMA

5.5.1. PROBLEM ÇÖZME KAVRAMLARI VE YAKLAŞIMLARI

5.5.1.1.Günlük hayatta karşılaştığı problemlere çözüm önerileri getirir.
5.5.1.2.Verilen bir problemi uygun adımları kullanarak çözer.
5.5.1.3.Problem çözmede temel kavramları tanımlayarak problem türlerini açıklar.
5.5.1.4. Problem çözme sürecinde takip edilmesi gereken adımları fark eder.
5.5.1.5.Verilen bir problemi analiz eder.
5.5.1.6.Problemi çözmek için gerekli değişken, sabit ve işlemleri açıklar.
5.5.1.7. Problem çözümünde kullanılabilecek operatörlere örnek verir.
5.5.1.8.Problem çözümünde ifade ve eşitliklere örnek verir.
5.5.1.9. Problem çözümünde işlem önceliğine örnek verir.
5.5.1.10. Verilen bir problemin çözümünde operatörleri kullanır.
5.5.1.11. Verilen bir problemde ifade ve eşitlikleri kullanarak çözüm üretir.
5.5.1.12. Algoritma kavramını açıklar.
5.5.1.13.Bir problemin çözümü için algoritma geliştirir.
5.5.1.14.Akış şeması bileşenlerini ve işlevlerini açıklar.
5.5.1.15.Bir algoritma için akış şeması çizer.
5.5.1.16.Bir algoritmayı test ederek hataları ayıklar.
5.5.1.17. Matematik ve bilgisayar bilimi arasındaki ilişkiyi tespit eder.

 

5.5.2. PROGRAMLAMA

5.5.2.1.Programlamayla ilgili temel kavramları açıklar.
5.5.2.2.Blok tabanlı programlama aracının arayüzünü ve özelliklerini tanır.
5.5.2.3. Blok tabanlı programlama ortamında sunulan hedeflere ulaşmak için doğru algoritmayı oluşturur.
5.5.2.4.Doğrusal mantık yapısını açıklar.
5.5.2.5.Doğrusal mantık yapısını kullanan algoritmalar geliştirir.
5.5.2.6.Karar yapısını ve işlevlerini açıklar.
5.5.2.7.Karar yapıları içeren algoritmalar geliştirir.
5.5.2.8.Döngü yapısını ve işlevlerini açıklar.
5.5.2.9.Döngü yapısı içeren algoritmalar oluşturur.
5.5.2.10. Farklı yapılar için oluşturduğu algoritmaların sonucunu yordayarak hatalarını ayıklar.